Gora Kasete! –   Bilbao (Irala)

Gora Kasete! Irailak  2 - Bilbao -   Kirikiño plaza  12:00etan