Futbolariak eta printzesak antzezlanarekin batera sekuentzia didaktikoa dugu zuen ikastetxeetan gaia lantzen jarraitzeko. ESKATU!

 

Sekuentzia didaktikoan antzezlanean agertzen diren arlo gehienak jorratzen

saiatu gara. Izan ere, antzezlanak oso ondo biltzen ditu jendarte

honetan neska/mutilek estereotipo eta jarrera sexistak barneratzea eragiten

duten elementuak: imaginario bisuala, familia-ereduak eta familiaren

igurikapenak, publizitatea, bideo-jokoak, ipuinak, telebista, merkatua edota

hezkuntza-sistema bera.

Jarduerei dagokienez, honela egituratu ditugu:

• “Antzezlana ikusi aurretik” gaiarekiko motibazioa pizteko eta ikasleei

pentsarazteko, jarduera bi daude.

• “Antzezlana ikusi ondoren”, hiru multzo handitan sekuentziatu ditugu

jarduerak: “kontzientzia hartu”, “ahaldundu” eta “eraldatu”.

Adimen-mota ezberdinen arteko oreka eta parte hartzea bilatu ditugu jarduerak

planteatzeko orduan. Hori dela-eta, sekuentziaren garapenean ikasteko eta

ikasitakoa partekatzeko hizkuntza-mota bat baino gehiago erabiltzen saiatu

gara: gorputz-hizkuntza, ikus-entzunezkoen hizkuntza, hitzezko hizkuntza, artehizkuntza…

Horrez gain, alfabetizazio bisualak eta emozionalak garrantzi berezia dute sekuentzian zehar, inguruko ikus-kultura interpretatzea eta kritikatzea, eta

emozioak identifikatzea eta adieraztea jarrera sexistei aurre egiteko ezinbesteko baldintzak direlakoan baikaude.

 

Sekuentzia didaktikoa (arrastrado)