Gora Kasete! Derio

Gora Kasete! Derio Azaroak, 30 Gora Kasete eidabe